Reklamace zboží

Reklamační řád

Reklamační řád se řídí ustanovením Zákona o ochraně spotřebitele č. 250/2007 Sb. (dále jen zákon) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen zboží), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího a odpovědnost za vady (dále jen reklamace).

Tento reklamační řád platí mezi prodávajícím - EXIM 2007 s.r.o., se sídlem na Hlavní 63, 945 04, Komárno, Slovensko (dále jen JULIUS-K9) a kupujícím - zákazníkem internetového obchodu www.julius-k9.cz

Zpracování reklamace

1. V případě chyb, které se vyskytnou v záruční době, je kupující povinen se bezodkladně obrátit s detaily závady a popřípadě také s fotografiemi na zákaznický servis julius-k9 přes formulář, který naleznete zde.

2. Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do tří dnů od obdržení reklamace o způsobu zpracování reklamace. Do této doby se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady přiměřené podle druhu výrobku nebo služby.

3. Kupující prokáže původ zboží při zpracování reklamace příslušnou fakturou a číslem objednávky. Není-li schopen tyto doklady předložit, je povinen doložit uzavření kupní smlouvy jiným prokazatelným způsobem.

4. Reklamace včetně odstranění vady musí být zpracována bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím výslovně nedohodnou na delší době. Po uplynutí této doby se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

5. Při vrácení zboží nebo zaslání k opravě jedná kupující ve vlastním zájmu tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícímu nárokům přepravy křehkého zboží a označí zásilku příslušnými symboly. Zboží by mělo být pokud možno v původním obalu (nebo obalu, který zabrání poškození zboží při přepravě), v úplném stavu, včetně kabelu a veškerého ostatního příslušenství. Kupující prokáže původ zboží předložením dokladu o koupi nebo jiným dokumentem, který prokazuje uskutečnění koupě.

6. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží bránící jeho řádnému užívání, má kupující právo na výměnu zboží nebo na odstoupení od smlouvy.

Tento reklamační řád je platný od 1.1.2022. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Snažíme se dělat svou práci poctivě a podle našeho nejlepšího vědomí... ale jsme lidé a mýlit se je lidské. Právě proto se snažíme Vaši reklamaci vyřídit co nejrychleji!

Prosíme naše vážené zákazníky, aby si své objednávky zkontrolovali a vybrali si správné zboží, čímž pomohou minimalizovat dopad na životní prostředí spojený s případným vrácením zboží (doprava, balení...). Neustále se snažíme zdokonalovat informace k produktům, abyste si uměli zvolit správně i napoprvé.

Postup při vrácení zboží (určeného k reklamaci) je velmi jednoduchý:

1. Vyplňte online reklamační formulář, naleznete jej pod textem. Prosíme Vás o důkladné vysvětlení a popsání problému, pokud je možnost přiložte i fotografii.

2. Po vyplnění formuláře obdržíte od nás ID kód.

3. Následně zabalte zboží na vrácení (nic nemusíte přikládat, tisknout, šetříme papírem a v systému již máme Vaše údaje a formulář).

4. Balíček přinesete na jakékoli výdejní místo Packety a nahlásíte obsluze ID kód, který jste od nás obdrželi emailem. Seznam výdejních míst naleznete zde: https://www.zasilkovna.sk/pobocky

5. Vrácení zboží je bezplatné pouze v případě, že budete postupovat uvedeným způsobem!

6. Vrácené balíky od Vás přebíráme na výdejním místě:

ID VÝDEJNÉHO MÍSTA: 4728
ADRESÁT: EXIM 2007 s.r.o.
ADRESA: Bratislavská cesta 4018, 945 01, Komárno (prodejna DUNTEL)

Pokud máte možnost nebo upřednostňujete kurýra, balík nám můžete poslat zpět na adresu, kterou naleznete i na faktuře, avšak na Vaše náklady:

EXIM 2007 s.r.o.
Hlavní 63
945 04 Komárno